Coöperatieve Wijkraad in Groningse Oosterparkwijk

Stel dat we teruggaan naar de roots van de democratie: er wordt niet langer vóór de burger, maar dóór de burger besloten. En stel dat we een raad samenstellen uit burgers die de beslissingen nemen. Stel dat we die raad op basis van loting samenstellen zodat iedereen een eerlijke kans heeft. Wat zou er dan gebeuren? In de Groningse Oosterparkwijk gaan we dat doen! Het is de eerste wijk in Nederland die een Coöperatieve Wijkraad krijgt.

Lees meer

Coöperatieve Wijkraad

Ik zit er bij en dan?

In de Coöperatieve Wijkraad kun je veel zelf bepalen: welke onderwerpen op de agenda komen en waar je beslissingen over neemt. Dat doe je door in gesprek te gaan met de wijk.

Lees verder

Wie zijn het?

De meeste Wijkraadleden zijn bekend! We stellen ze graag aan je voor!

Lees verder

Spelregels

Wat kunnen we van de Coöperatieve Wijkraad verwachten? Daarvoor hebben we spelregels voor de Wijkraad opgesteld. Dat is handig, toch staat daar niet alles in over wat en hoe.

Lees verder

Laatste nieuws