Ik zit erbij! En dan?

Wijkpanel

Ben je ingeloot voor het Wijkpanel? Dan heb je een brief en informatieflyer ontvangen.

Als je bericht hebt gekregen, kun je je tot uiterlijk 1 juni hier aanmelden.

Deze 400 wijkbewoners die zijn ingeloot kunnen vanaf 1 januari 2018 regelmatig hun mening geven. Ook krijgen ze een uitnodiging voor een enquête. Die is onderdeel van het onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen, Intraval en Onderzoek & Statistiek van de Gemeente Groningen doen naar hoe deze nieuwe samenwerking tussen gemeente en wijkbewoners werkt.

Op maandag 11 december hebben de wijkpanelleden in een online sessie al aangeven wat ze belangrijk vinden voor de wijk. Hier is de Wijkraad mee aan de slag gegaan.

 

Wijkraad

Ben je ingeloot voor de Coöperatieve Wijkraad? Dan kan je bezoek verwachten van de wijkwethouder. Hij komt bij je langs om je uit te nodigen mee te doen. Daarna heb je een week bedenktijd om te beslissen of je ‘ja’ zegt. In de brief die je hebt gekregen staat meer informatie.

De elf wijkbewoners die ‘ja’ zeggen, krijgen een uitnodiging voor een gesprek met de burgemeester. Alle voorbereidingen die nog nodig zijn, gebeuren samen met hen. Ook krijgen ze trainingen om hun rol goed te kunnen vervullen.

Als je in de Coöperatieve Wijkraad zit, kun je veel zelf bepalen: welke onderwerpen op de agenda komen en waar je beslissingen over neemt. Dat doe je door in gesprek te gaan met de wijk. Hoe? Dat bepaal je samen.

Je bent er gemiddeld een dagdeel per week mee bezig bent. Daar krijg je een vrijwilligersvergoeding voor van € 125 per maand. De Wijkraad en de vergoeding zijn officieel op 1 januari 2018 gestart.

Lees voor meer informatie de Spelregels.