Onderzoek

De Coöperatieve Wijkraad is een experiment. Belangrijk is te onderzoeken en te monitoren hoe deze nieuwe samenwerking tussen gemeente en wijkbewoners werkt. Dat onderzoek doen we samen met de Rijksuniversiteit Groningen, Intraval en Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen. We voeren een basisonderzoek uit en we laten overige interessante vragen ook onderzoeken.

Het basisonderzoek
Het basisonderzoek bestaat uit vragen die écht onderzocht moeten worden. Tussentijds en aan het einde stellen we de volgende vragen:

Zijn er meer bewoners actief dan bij aanvang?
Zijn er andere bewoners actief?
Wat is er georganiseerd en in welke vorm, met welke methodiek?
Wat werkt? Is er een andere dynamiek in de wijk?
Als gemeente niet zelf (alleen) plannen maakt, wat levert dat op wat betreft: bereik beleidsdoelen? Betrokkenheid, legitimiteit en efficiëntie? Tevredenheid van betrokkenen?
Levert betrokkenheid van bewoners andere besluiten op? Is met name het proces of de inhoud anders?

Het uitgangspunt bij deze vragen is dat een ‘goed besluit’ een zo democratisch mogelijk besluit is. Democratisch betekent hier: een besluit genomen door de meeste mensen na het beste overleg (veel en divers). Kortom, een democratisch besluit is een besluit zoals dat door de Oosterparkwijk zou worden genomen.

Praktisch
We laten het basisonderzoek uitvoeren aan de hand van een nulmeting, eenmeting en een tweemeting. De nulmeting begint in december. Hierbij vragen we de leden van de Coöperatieve Wijkraad om een interview te geven en een vragenlijst in te vullen. De leden van het Wijkpanel en een steekproef van niet-ingelote bewoners zullen we vragen om een vragenlijst in te vullen.

Interessant om te weten; ‘nice to know’
Naast het basisonderzoek worden ‘nice to knows’ onderzocht: onderzoeksvragen die niet noodzakelijk zijn, maar wel interessant kunnen zijn om te hebben beantwoord. Deze vragen hebben onder meer betrekking op de invloed van de media, de communicatie van de Coöperatieve Wijkraad ten aanzien van wijkbewoners van de Oosterpark, minderheidsstandpunten, de invloed en betrokkenheid van (wijkoverstijgende) netwerken en de impact van de Coöperatieve Wijkraad op de gemeentelijke organisatie.

Het basisonderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Intraval en afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen. De ‘nice to knows’ worden onderzocht door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. De onderzoeksresultaten worden door een groep onderzoekers van de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool tegen het licht gehouden om ze nog beter te kunnen benutten. De afstemming van de diverse onderzoeken ligt bij Bert Bieleman (Bureau Intraval) en Klaas Kloosterman (Gemeente Groningen).

Voor vragen over het onderzoek kunt u mailen naar cooperatieve.wijkraad@groningen.nl.