Waarom

Het idee

We blijven altijd kritisch kijken naar onze lokale democratie. We constateren dat deze aan vernieuwing toe is. Mensen willen meer zelf beslissen over zaken die hen direct aangaan, zoals hun eigen wijk. We zijn met elkaar niet alleen mondiger geworden, we zijn ook steeds beter geïnformeerd en er

wordt een steeds groter beroep gedaan op eigen initiatief. Door deze ontwikkelingen en de behoefte aan daadwerkelijk zeggenschap is het idee van de Coöperatieve Wijkraad ontstaan: geef elkaar invloed en vertrouwen, laat mensen gaan over dat wat hun direct aangaat en leer weer hoe hierover het gesprek met elkaar te voeren.

Het plan

De Coöperatieve Wijkraad bestaat voor een deel (2/3) uit wijkbewoners en voor een deel (1/3) uit raadsleden. De wijkbewoners zijn geloot. Loting zorgt voor een gelijke kans op deelname. We beschouwen iedere wijkbewoner als een expert als het gaat om zijn of haar eigen wijk. Iedere wijkbewoner kan daarom meedoen. Hij of zij woont er tenslotte.
De Coöperatieve Wijkraad neemt beslissingen over zaken die op wijkniveau spelen. Dit kan gaan over de groenvoorziening, de speeltuin, maar ook over zorg en infrastructuur. Het uitgangspunt is dat wijken dezelfde standaard handhaven als het gaat om schoon, heel en veilig en dat elke bewoner toegang moet houden tot (wettelijke) basisvoorzieningen. Daarbinnen kan de Coöperatieve Wijkraad beslissingen nemen die per wijk kunnen verschillen.
Naast de Coöperatieve Wijkraad komt er ook een digitale schil met 400 gelote wijkbewoners waaraan de Coöperatieve Wijkraad haar plannen voorlegt. Afgesproken is dat de Gemeente Groningen beslissingen genomen door de Coöperatieve Wijkraad in principe overneemt.

De uitvoering

In 2017 starten we met de voorbereidingen voor een Coöperatieve Wijkraad in de Oosterparkwijk. Gelote bewoners en raadsleden worden ondersteund in deze nieuwe manier van samen werken en beslissen. De Coöperatieve Wijkraad kan hierbij ook hulp vragen van ambtenaren van de gemeente Groningen of beslissen om expertise vanuit bewoners in te huren. Bewoners worden net als raadsleden betaald voor hun deelname. Hoe vaak de Coöperatieve Wijkraad bijeen gaat komen, welke thema’s als eerste geadresseerd worden is aan de Wijkraad zelf.

De Coöperatieve Wijkraad is als experiment onderdeel van de Democratic Challenge (onderdeel van de VNG) en wordt gevolgd door Binnenlandse Zaken.
De Rijksuniversiteit Groningen, Intraval en Onderzoek & Statistiek van de Gemeente Groningen doen gedurende de gehele duur van het experiment gezamenlijk onderzoek naar de gevolgen en opbrengsten.