AMRUT SIJBOLTS

Doet mee als gemeenteraadslid
34 jaar, alleenstaand

“De Oosterparkwijk is een gezellige volksbuurt zoals ik dat ken van De Oosterpoort. Daar ben ik opgegroeid. Bijzonder vind ik het om te zien dat op de vroegere plek van het voetbalstadion nu huizen staan. Ik heb daar, bij FC Groningen, veel rondgelopen als supporter en vrijwilliger. De warme sfeer die dat stadion altijd had, ook al vroor het flink, mis ik in de Euroborg. De Oosterparkwijk onderscheidt zich van andere wijken door de diversiteit. Niet alleen diversiteit aan mensen, maar ook diversiteit in hoe er is gebouwd. Het Blauwe Dorp vind ik dan ook een heel mooie plek.

Ik heb besloten om JA te zeggen omdat ik het belangrijk vind dat álle Oosterparkers worden betrokken bij ideeën en plannen. Ik ben wel sceptisch, niet over de Coöperatieve Wijkraad zelf, wel over het systeem van loting. Mijn wens is dat zoveel mogelijk wijkbewoners zich willen inzetten voor hun eigen wijk. Ik vind het namelijk belangrijk dat wijkbewoners niet alleen meepraten, maar ook beslissen over wat voor hun wijk belangrijk is. Zo maak je je eigen wijk beter en mooier. Het karakter van een volksbuurt, ons-kent-ons, het dorpse karakter: dat wil ik voor de wijk behouden. Ik verwacht dan ook dat de Wijkraad initiatieven en ideeën van bewoners kan uitvoeren, die leefbaarheid en saamhorigheid behouden. Ik wil bereiken dat de inwoners van de Oosterpark zich herkennen in wat de Wijkraad doet, dat ze oprecht het gevoel hebben dat hun mening er toe doet en wordt gehoord.

Wat er op de agenda moet? De onderwerpen die bewoners gezamenlijk aandragen en die bijdragen aan het woonplezier in de wijk. Zelf vind ik (verkeers)veiligheid, voldoende voorzieningen in de wijk, zoals speeltuinen en een buurthuis, en een schone wijk belangrijk.

Ik zal me er met alle liefde voor inzetten.”