EDWARD KOOPMANS

Doet mee als gemeenteraadslid
45 jaar, getrouwd

“De Oosterparkwijk ken ik als een gezellige volksbuurt met bewoners die trots zijn om er te wonen. De wijk kenmerkt zich door haar bouw met aan de ene kant de brede Gorechtkade en aan de andere kant de smalle hofjes. Maar bovenal door de vele echte Stadjers die er, met een grote sociale betrokkenheid bij hun wijk, wonen. Mijn wens voor de wijk is dat bewoners trots op hun wijk blijven en hier met elkaar goed voor blijven zorgen. Dat begint met oog hebben voor elkaar als medebewoner.

Als niet-bewoner van de Oosterparkwijk laat ik mij graag door de bewoners informeren over waar zij het meest behoefte aan hebben. Ik zou graag willen dat de Wijkraad ervoor zorgt dat ideeën ontstaan om met zijn allen de leefbaarheid en het woonplezier in de Oosterparkwijk te behouden en waar mogelijk te vergroten. De Wijkraad moet daarbij aandacht schenken aan elk onderwerp dat het Wijkpanel aandraagt. Gezondheid is voor iedereen het belangrijkste. Daarom vind ik het zelf van belang dat er een goed leefklimaat is, zowel in de wijk als voor iedereen in zijn of haar persoonlijke omgeving.

Het idee van een Coöperatieve Wijkraad, waarbij de zeggenschap over de eigen wijk dichter bij de bewoners komt te liggen, vind ik een interessant experiment waar ik graag aan meewerk.

Ik zie er erg naar uit om ermee aan de slag te gaan en er samen met de overige leden een groot succes van te maken. Ik verwacht een enthousiaste groep mensen die aan dit experiment meedoet om de Oosterparkwijk nóg mooier te maken dan zij al is.