ELBART C LUTH

Doet mee als wijkbewoner, woont bijna 2 jaar in de wijk
54 jaar, gescheiden

“Ik woon inmiddels bijna 2 jaar in de Oosterparkwijk. Eerder woonde ik in de binnenstad, Paddepoel en Beijum. Ik vind de Oosterparkwijk een heel prettige wijk, het is gemoedelijk en lekker dicht bij de binnenstad. Het is een echte volkswijk met een mooie sociale samenhang.

Ik heb JA gezegd tegen de Coöperatieve Wijkraad omdat ik het een uitdaging vind om bij te dragen aan het woon- en leefklimaat in de wijk. Mijn wens voor de Oosterparkwijk is dat de oorspronkelijke bewoners, nieuwkomers en studenten op een prettige manier met elkaar samenleven. Daarbij moet het oude volkskarakter van de wijk absoluut niet veranderen.

Ik denk dat de Coöperatieve Wijkraad eraan moet werken dat de zwakkeren in de samenleving niet buiten de boot vallen en dat we moeten omkijken naar elkaar en geen individualisten van ‘ieder voor zich’ moeten zijn. Met mijn deelname aan de Wijkraad wil ik graag bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk. Ik vind dat er vooral aandacht moet zijn voor de armoede en sociale coherentie. Onderwerpen die ik ook belangrijk vind zijn: goede voorzieningen, groen in de wijk, schone leefomgeving; voldoende sociaal en maatschappelijk werk, aandacht voor opgroeiende jeugd en jongeren.

Ik heb ontzettend veel zin in het deelnemen aan de Wijkraad en laat me de komende tijd graag verrassen door wat we als Wijkraad gaan doen!”