JAN PIETER LOOPSTRA

Doet mee als gemeenteraadslid
62 jaar, getrouwd

“Ik vind de Oosterparkwijk bijzonder omdat de wijk een duidelijke eigen identiteit heeft en omdat je er nog veel saamhorigheid ziet.

De Coöperatieve Wijkraad brengt de bewoners dichter naar de gemeente toe. Ik verwacht dat we ideeën en wensen naar voren kunnen brengen en daar invulling aan kunnen geven, waardoor het leven een stukje leuker wordt. Ik wil met de Wijkraad bereiken dat de democratie echt naar de wijkbewoners wordt gebracht. Onderwerpen waar ik mijn aandacht op zal richten, zijn onder andere de openbare ruimte, buurtcentra, speeltuinen, activiteiten tegen eenzaamheid en het organiseren van cursussen. Ik vind elke inbreng vanuit de Wijkraad waardevol.

Ik heb er heel veel zin in.”