WIETSE DE BOER

43 jaar, woont ruim 12 jaar in de oosterparkwijk, samen met vriendin en 2 dochters

Ik vind de Oosterparkwijk een schitterende wijk met veel voorzieningen, groen en een diverse groep wijkbewoners. Het dorpse karakter vind ik erg prettig.

Nadat ik ingeloot ben, heb ik kennis gemaakt met leden van de Coöperatieve Wijkraad omdat ik wilde weten wat ze precies doen. Het idee dat de wijk in grote mate zelf mag besluiten over lokale initiatieven en de financiering, vind ik een interessante gedachte en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren. Onderwerpen als sociale cohesie en leefbaarheid vind ik juist belangrijk omdat het van bewoners ook eigen kracht en inzet vraagt. Hier wil ik mijn bijdrage aan leveren.

Als het aan mij ligt, blijft de Oosterparkwijk nog 100 jaar bestaan op een vergelijkbare manier. Ik hoop dat we er in de toekomst in slagen om wijkbewoners ervan te overtuigen dat ze steeds meer te zeggen hebben gekregen in de wijk. Ook hoop ik dat alle organisaties in de wijk op een nauwe manier samenwerken aan dezelfde doelen, namelijk het mooier maken van de wijk.

Het lijkt me onder andere interessant om als nieuw aangekomen lid te kijken naar de manier van vergaderen van de Coöperatieve Wijkraad. Ik denk dat deze bijeenkomsten informeel, ongedwongen en vooral leuk moeten zijn en daar draag ik de komende vergaderingen graag mijn steentje aan bij.

Ik heb er zin in!