Coöperatieve Wijkraad in Groningse Oosterparkwijk

Beslissen zoals de wijk zou beslissen, dat is wat de Coöperatieve Wijkraad doet. Want als het gaat over de wijk, weet de wijk het beste wat er speelt en wat er nodig is. Elf gelote wijkbewoners en zes gemeenteraadsleden hebben zeggenschap over de Oosterparkwijk. Met behulp van het Wijkpanel met 400 leden en door gesprekken met andere wijkbewoners beslissen ze samen wat er toe doet. Een uniek experiment in Nederland, en wat er dan gebeurt – lees je hier. Met nieuws, de spelregels, de leden van de Wijkraad, en de agenda. Beslis je mee? 

Lees meer

Laatste nieuws


Al het nieuws

Coöperatieve Wijkraad

Anderhalf jaarverslag 2019-2020

Wat is er veel gebeurd en gedaan! Aanpak van de Zaagmuldersweg. Altijd een goed idee. In het anderhalf jaarverslag krijg je een overzicht van wat er allemaal gebeurd is. De Coöperatieve Wijkraad geeft een blik op de financiën, op de tijdlijn en in de media.

Lees hier het jaarverslag van de Coöperatieve Wijkraad

Even voorstellen

11 ingelote bewoners vormen samen met 6 gemeenteraadsleden de Coöperatieve Wijkraad. We stellen ze hier graag aan je voor!

Lees verder

Waarover gaat het?

De wijkraad bepaalt aan de hand van informatie uit de wijk en door eigen inbreng welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Vervolgens worden leden van de wijkraad verdeeld in verschillende werkgroepen. Meer informatie over de werkzaamheden van de werkgroepen vind je hier.

Lees verder