Waarom een Coöperatieve Wijkraad

In de afgelopen jaren zijn we met elkaar niet alleen mondiger geworden, we zijn ook steeds beter geïnformeerd. Er komen steeds meer eigen initiatieven. Maar we kijken ook steeds minder naar elkaar om en spreken elkaar niet meer aan op gedrag. Door deze ontwikkelingen is het idee van de Coöperatieve Wijkraad ontstaan. Het achterliggende idee: geef elkaar invloed en vertrouwen, laat mensen zelf beslissen over onderwerpen in de wijk en ga hierover met elkaar in gesprek.

Loting
De Coöperatieve Wijkraad bestaat voor een deel (2/3) uit wijkbewoners en voor een deel (1/3) uit raadsleden. De wijkbewoners zijn geloot. Loting zorgt er voor dat iedereen evenveel kans heeft op deelname. We beschouwen iedere wijkbewoner als een expert als het gaat om zijn of haar eigen wijk. Iedere wijkbewoner kan daarom meedoen.

Onderzoek
De Rijksuniversiteit Groningen, Intraval en Onderzoek & Statistiek van de Gemeente Groningen doen tijdens het experiment gezamenlijk onderzoek naar de gevolgen en opbrengsten. Tussentijds en aan het einde stellen we de volgende vragen:

Zijn er meer bewoners actief dan bij aanvang?
Zijn er andere bewoners actief?
Wat is er georganiseerd en in welke vorm, met welke methodiek?
Wat werkt? Is er een andere dynamiek in de wijk?
Als gemeente niet zelf (alleen) plannen maakt, wat levert dat op wat betreft: bereik beleidsdoelen? Betrokkenheid, legitimiteit en efficiëntie? Tevredenheid van betrokkenen?
Levert betrokkenheid van bewoners andere besluiten op? Is met name het proces of de inhoud anders?

Het uitgangspunt bij deze vragen is dat een ‘goed besluit’ een zo democratisch mogelijk besluit is. Democratisch betekent hier: een besluit genomen door de meeste mensen na het beste overleg (veel en divers). Kortom, een democratisch besluit is een besluit zoals dat door de Oosterparkwijk zou worden genomen.

De Coöperatieve Wijkraad is als experiment onderdeel van de Democratic Challenge (onderdeel van de VNG) en wordt gevolgd door Binnenlandse Zaken.