Waarover gaat het

Er zijn spelregels geschreven voor de Wijkraad. Dat is handig, want als je ingeloot wordt, wil je natuurlijk wel weten waar je aan begint. Ook voor de andere bewoners van de Oosterparkwijk en de Gemeente Groningen is het goed te weten waar ze aan toe zijn. De spelregels zijn samen opgesteld door ambtenaren, raadsleden, bewoners en ondernemers.

Toch staat niet alles in de spelregels over wat en hoe. Het gaat om een experiment. Daarom is er veel ruimte om uit te zoeken en te proberen wat wel en niet werkt. De spelregels zijn de basis.

Download de Spelregels (PDF)

De belangrijkste spelregels zijn:

  • je bent maximaal 2 jaar lid
  • één van de wijkbewoners is voorzitter
  • de Coöperatieve Wijkraad legt verantwoording af aan de wijk over beslissingen, ontwikkelingen, resultaten en besteding van het budget
  • de Coöperatieve Wijkraad krijgt ondersteuning
  • de vergaderingen zijn in principe openbaar
  • bewoners mogen iets op de agenda zetten
  • voor een besluit is een meerderheid van stemmen nodig
  • de Coöperatieve Wijkraad beslist alleen over onderwerpen nadat wijkbewoners hun mening hebben kunnen geven